CO MOŻEMY ZAOFEROWAĆ
nowo wstępującym osobom do naszego
STOWARZYSZENIA


Przede wszystkim poczucie, ze nie będą sami ze swymi problemami. Zapraszamy do:


KONTAKT:

STOWARZYSZENIE "FENIKS"
15-157 BIAŁYSTOK, UL. BORUTY 19
tel. (085) 676-30-32
fax (085) 676-33-03
e-mail: feniks.ngo@wp.pl