STOWARZYSZENIE FENIKS


Stowarzyszenie "FENIKS" zwane dalej Stowarzyszeniem jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem mającym na celu

(Statut Stowarzyszenia)


Jesteśmy
STOWARZYSZENIEM zrzeszającym osoby
z problemami zdrowia psychicznego.

Naszym głównym celem jest działanie
na rzecz osób z podobnymi problemami jakie dotknęły nas.

Poza tym główną naszą misją jest zmiana stylu działania serwisu psychiatrycznego oraz przełamywanie stereotypów panujących na nasz temat. Zdajemy sobie sprawę, że nie nastąpi to za rok czy też za kilka lat. Jeżeli jednak to My podejmiemy takie działanie już dzisiaj, to być może następne pokolenia będą miały łatwiejsze pole do działania.

Nie zamierzamy walczyć z personelem medycznym z placówek lecznictwa zdrowia psychicznego. Pragniemy, aby to, co złe działo się do tej pory, uległo zmianie z korzyścią dla obu stron, aby powstało zrozumienie i wzajemny szacunek.

Naszemu STOWARZYSZENIU nadaliśmy nazwę "FENIKS", bo tak jak on odradzamy się do życia po trudnych chwilach związanych z naszym stanem zdrowia.

Co możemy zaoferować nowo wstępującym
osobom do naszego STOWARZYSZENIA

Przede wszystkim poczucie, że nie będziecie Sami ze Swoimi problemami. Zapraszamy do działających grup samopomocowych, uczestnictwa w szkoleniach, kursach i warsztatach, które pomogą Nam wrócić do pracy i życia w społeczeństwie, udowadniająć, że jesteśmy wartościowymi i normalnymi ludźmi.

Ze swoimi problemami możecie się zwrócić do OSOBY ZAUFANIA. W dalszej przyszłości liczymy na pozyskanie pomocy prawnika.

Organizujemy imprezy integracyjne, turystyczne i sportowo - rekreacyjne

DLATEGO, ZWRACAMY SIĘ DO OSÓB, KTÓRE CZUJĄ SIĘ NA SIŁACH, ABY POMAGAJĄC SAMI SOBIE, STWORZYĆ TO, O CZYM PISALIŚMY W TYM INFORMATORZE. KONTAKTUJCIE SIĘ Z NAMI, ŻADEN WASZ TELEFON NIE POZOSTANIE BEZ ODPOWIEDZI.

UCZESTNICY STOWARZYSZENIA "FENIKS"