RAMOWY PLAN REALIZACJI CELÓW STATUTOWYCH STOWARZYSZENIA FENIKS

I. AKTYWNA REHABILITACJA PSYCHIATRYCZNA.

Zadania służące do osiągnięcia celu:

 1. Realizacja programu terapeutycznego "Sam się leczysz" opartego na wzorcach holenderskich.
 2. Kontynuacja pracy w grupach samopomocowych.
 3. Utworzenie grup samopomocowych tematycznych: depresje, nerwice, schizofrenia, fobie, uzależnienia, itp.
 4. Określenie i realizacja potrzeb osobistych poprzez uczestnictwo w zajęciach grup integracyjnych : rekreacyjnej, kulinarnej, sportowej.

II. EDUKACJA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA "FENIKS".

Zadania służące do realizacji celu:

 1. Organizowanie spotkań z profesjonalistami mającymi na celu zdobycie i poszerzenie wiedzy związanej z problemami zdrowia psychicznego i rehabilitacją: psychiatra, psycholog, specjalista ds. uzależnień, pracownik socjalny pomocy społecznej.
 2. Udział w szkoleniach, obozach i warsztatach terapeutycznych prowadzonych przez profesjonalistów w celu zapoznania się z procedurami technicznymi i metodami pomocy psychologicznej np.: nauka komunikowania się w grupie, konstruktywne radzenie z emocjami, pokonywanie stresu.
 3. Współpraca z osobami i instytucjami w zakresie zbierania informacji i wymiany doświadczeń w dziedzinie aktywnej rehabilitacji psychiatrycznej.

III. WSPIERANIE POPRZEZ STOWARZYSZENIE "FENIKS" KLIENTÓW SERWISU PSYCHIATRYCZNEGO Z INNYCH ŚRODOWISK.

Zadania służące do realizacji celu:

 1. Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem z zakresu działalności Stowarzyszenia z innymi instytucjami i osobami zainteresowanymi działaniem na rzecz rehabilitacji psychiatrycznej poprzez organizowanie szkoleń, pomoc organizacyjną w zakładaniu grup samopomocowych "Step by step", wdrażanie programu "Recovery yourself".
 2. Dyżury telefoniczne i korzystanie z bazy danych zawierającej informacje o formach pomocy psychiatrycznej i socjalnej na terenie Białegostoku i okolic.
 3. Promowanie działalności Stowarzyszenia wśród klientów Szpitala Psychiatrycznego, przychodni specjalistycznych, dziennych oddziałów, klubów pacjenta poprzez spotkania informacyjne i rozprowadzanie ulotek na oddziałach.

IV. DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ INTEGRACJI CZŁONKÓW WEWNĄTRZ STOWARZYSZENIA ORAZ WSPÓŁPRACA ZE STOWARZYSZENIAMI O PODOBNYM PROFILU DZIAŁANIA.

Zadania do realizacji celu:

 1. Organizowanie imprez integracyjnych: kulig, ognisko, grill, bal przebierańców, ostatki. Andrzejki, śniadanie wielkanocne, spotkanie wigilijne. Sylwester.
 2. Spotkania w ramach szkoleń, warsztatów, plenerów i obozów sportowych , terapeutycznych z członkami innych Stowarzyszeń.
 3. Utrzymywanie korespondencji z organizacjami mającymi podobne cele działalności w zakresie aktywnej rehabilitacji psychiatrycznej polegające na wymianie doświadczeń i pozyskiwaniu materiałów do rozwijania działalności.
 4. Kursy gotowania .radzenia sobie z problemami dnia codziennego ( zakupy, dbanie o własną higienę i wygląd zewnętrzny oraz codzienne porządki domowe.

V. WERYFIKACJA WIZERUNKU KLIENTÓW SERWISU PSYCHIATRYCZNEGO, PRZEŁAMYWANIE BARIER W CELU WYTWORZENIA PRZYJAZNEJ I PARTNERSKIEJ ATMOSFERY DO OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI.

Zadania służące do realizacji celu:

 1. Zaistnienie medialne w regionalnej prasie codziennej poprzez zaproszenie dziennikarzy na przedsięwzięcia organizowane przez Stowarzyszenie.
 2. Informowanie mediów o działaniach podjętych przez członków Stowarzyszenia na rzecz poprawy jakości ich życia i zdrowia.
 3. Udzielanej pomocy ludziom, którzy w związku ze swoją chorobą i jej ograniczeniami potrzebują wsparcia.

VI. UTRZYMYWANIE KONTAKTÓW ZE SPONSORAMI POSZUKIWANIE NOWYCH DZIAŁALNOŚCI ZMIERZAJĄCYCH DO POZYSKANIA FUNDUSZY.

Zadania służące do realizacji celu:

 1. Pisanie projektów graniowych.
 2. Prezentacja form działalności i potrzeb organizacjom, których pomoc chce pozyskać Stowarzyszenie.

VII. UTWORZENIE DLA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z POMOCY SERWISY PSYCHIATRYCZNEGO MIEJSCA DO INDYWIDUALNEGO WSPARCIA MORALNO - EMOCJONALNEGO I SPOŁECZNO - PRAWNEGO.

Zadania służące do realizacji celu:

 1. Stałe dyżury "Męża zaufania", z którego pomocy mogą korzystać osoby zainteresowane w/w pomocą.
 2. Rozpoczęcie starań o pozyskanie prawnika, który zatrudniony przez Stowarzyszenie stałby w obronie praw pacjenta zgodnie z ustawą o ochronie zdrowia psychicznego i zakładach opieki zdrowotnej.